PRIJEMNI ISPIT ZA OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU „JOSIF MARINKOVIĆ“: Avgustovski rok za violu, tamburu i harfu

U Muzičkoj školi „Josif Marinković“ u utorak, 25. avgusta, u 14 časova organizuje se polaganje prijemnog ispit za upis u osnovnu muzičku školu za violu, tamburu i harfu.

Pre polaganja neophodno je dostaviti prijavu koju kandidati mogu da popune u prostorijama pomoćnika direktora škole i lično je predaju.

Moguća je i prijava elektronskim putem. Obrazac se preuzima sa sajta škole www.josif.edu.rs, a zatim šalje na imejl adresu: office@josif.edu.rs

B.J.