PRIVREDNIK BUDIMIR JOVANOVIĆ – O POSLU, PLATAMA I PROMENI IMENA GRADA

Petrovgrad će zablistati, lepši i bogatiji

U januaru 1994. – pre 24 godine, osnovano je preduzeće „Keramika Jovanović”, tada sa dvoje zaposlenih. – Danas grupacija „Jovanović” broji više od tristo radnika i u svom sastavu, pored matične kompanije, obuhvata „Ogrev”, „Neimar”, „Termiku”, kao i fabriku za proizvodnju tuš kabina u Skoplju – nabraja zrenjaninski privrednik Budimir Jovanović, uz zaključak da je „Keramika Jovanović” jedna od dve najveće kompanije u Srbiji, kad je u pitanju prodaja keramičkih pločica i opreme za kupatilo.
Osim dobrih rezultata na poslovnom polju, povod za razgovor sa Budimirom Jovanovićem dala nam je i njegova inicijativa da se Zrenjaninu vrati nekadašnje ime Petrovgrad.
Oporavlja se građevinska industrija?
– U prethodnoj 2017. godini sve firme u našem sistemu odlično su poslovale i imale značajan rast prihoda. Posebno bih istakao najveće preduzeće u sistemu, „Keramiku Jovanović”, koja je imala rast prihoda od 14 posto i rast profita od 20 posto, i time zauzela još bolju tržišnu poziciju.
Pored Srbije, prisutni smo na tržištima deset država u regionu, od Slovenije do Albanije. U građevinarstvu se primećuje pozitivan trend. Postoji značajan rast tražnje za stanovima, to intenzivira stanogradnju i u Republici i u našem gradu, a kad se građevinarstvo ozbiljno pokrene, to znači da predstoji visok privredni rast…
Kakvi su vaši planovi?
– Ove, a i narednih godina, planiramo intenzivno širenje maloprodajne mreže u zemlji. U narednih šest meseci otvorićemo nove prodajne centre u Beogradu, Novom Sadu, Bijeljini (Republika Srpska) i u još nekim gradovima. Prepoznati smo na tržištu sa svojim robnim markama, širokim asortimanom, odličnom uslugom.
Kako ocenjujete privredni ambijent u Srbiji u 2017. godini?
– Za izuzetne rezultate koje u prethodnoj godini, pored odlične strategije i planiranja koje smo definisali pre nekoliko godina, možemo da zahvalimo i relativno stabilnoj makroekonomskoj situaciji. Iako je rast BDP-a bio skroman, mnogi ekonomski pokazatelji su nam išli u prilog. Da pomenem nisku inflaciju, stabilan kurs, rekordno niske kamatne stope na bankarske kredite.
Vi ste među prvima upozorili da će se privreda brzo suočiti sa nedostatkom radne snage…
– Da bi se prognoze o privrednom rastu ostvarile, neophodno je imati kvalitetne i motivisane radnike. Poslednjih nekoliko godina neretko sam iznosio stavove u javnosti, kao i svojim prijateljima iz poslovnih udruženja, da vreme jeftine radne snage prolazi, i da oni poslodavci koji ne žele, ili nemaju mogućnosti da značajno povećaju plate, u godinama koje slede, mogu da računaju na velike probleme u funkcionisanju. Prošla godina je to pokazala, a u narednim godinama će to biti još izraženije. Imali smo priliku da vidimo kako veliki broj radnika sa platom od 23 do 25 hiljada dinara napušta preduzeća i odlaze kod drugih poslodavaca u našem gradu za platu od oko 40.000. Većina poslodavaca će morati da se odrekne dela profita i sredstva preusmere u povećanja plata zaposlenih.
Pokrenuli ste inicijativu da se Zrenjaninu vrati ime Petrovgrad. O razlozima koje smatrate relevantnim, već ste nešto govorili, kakva je vaša lična motivacija?
– Odrastao sam u Zrenjaninu, školovao se, zasnovao porodicu, stekao prijatelje, razvio svoje firme. Neizmerno volim ovaj grad. Smatram da je čovek istinski ispunjen kad drži do svoje vertikale vrednosti. Porodica, prijatelji, sredina u kojoj živi i radi i naravno, kultura, tradicija, vera i država. Duboko sam uveren da naš grad ima sjajnu budućnost. Vraćanje imena grada Petrovgrad, će biti dodatni impuls da se to i ostvari. Ovo je godina velikog jubileja, 100 godina od oslobođenja i prisajedinjenja Banata, Bačke i Srema matici Srbiji. Sigurno najznačajniji događaj u istoriji srpskog naroda severno od Save i Dunava. Ključnu ulogu u tome imao je Kralj Petar Prvi Oslobodilac.
Vreme je da istinske vrednosti izađu na površinu, da se podigne magla koja nas pritiska, da se sagledaju istorijske činjenice i da krenemo putem samopoštovanja i objektivnog vrednovanja ljudi i događaja. Poštujem različita razmišljanja i stavove, ali sam ubeđen da činjenice idu u prilog inicijativi da se vrati ime gradu Petrovgrad, i da nakon toga Petrovgrad zablista lepši, veći, bogatiji, sa više zaposlenih i mladih.

Lj. B.