PROFESIONALNI UPRAVNICI PREUZIMAJU POTPUNU BRIGU O ZGRADAMA

Stanarima na raspolaganju 24 sata

Na teritoriji grada Zrenjanina trenutno je troje licenciranih profesionalnih upravnika zgrada, a više od njih deset je u procesu dobijanja licence. Prvih troje prošli su obuku i položili ispit u Regionalnoj privrednoj komori Srbije (RPKS), dok su se ostali obučavali u Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin (RPKZ) od 12. do 17. septembra, u trajanju od 50 školskih časova.

DUŽNOSTI UPRAVNIKA
Jedan od tri licencirana profesionalna upravnika, Igor Stojkov, ističe da su neke od obaveza profesionalnog upravnika, odnosno upravnika da registruje stambenu zajednicu, koja će imati svoj žiro račun na koji će se uplaćivati novac koji se ranije uplaćivao firmama za održavanje, PIB i matični broj jer sve zgrade postaju pravna lica.
– Naša dužnost je da predlažemo skupštini stanara program održavanja zgrade, raspolažemo sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, obezbeđujemo mogućnost prijavljivanja kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka…) i obezbeđujemo izvršenje radova hitnih intervencija u primerenom roku – objašnjava Igor Stojkov, inače vlasnik firme „Majordom 023”, i dodaje da je razlika između upravnika i profesionalnog upravnika u tome što je profesionalni upravnik dužan da 24 sata bude dostupan stanarima.
Kako kaže, u slučaju hitnih intervencija, profesionalni upravnik je dužan da u što kraćem roku obavesti nadležnu službu koja po pozivu izlazi na teren i sanira kvar. Upravnik stanarima mora ponuditi najmanje tri firme za održavanje. Ukoliko stanari ne mogu da se opredele ni za jednu opciju, tada slučaj prijavljuju jedinici lokalne samouprave koja im dodeljuje prinudnog upravnika.
– Smatram da je bolje da svaka zgrada ima profesionalnog upravnika ili upravnika, jer će visina naknade prinudnog upravnika biti veća kako bi država primorala građane da što pre izaberu osobu koja će voditi računa o njihovoj stambenoj jedinici – navodi Stojkov.

REGISTRACIJA ZGRADA
Kako saznajemo od Saše Santovca, zamenika gradonačelnika, do zaključenja ovog broja registrovano je 90 zgrada u našem gradu, a još 48 čeka rešenje o registraciji jer su zahtevi pristigli u poslednjih nekoliko dana. Kako kaže, biće 138 prijavljenih zgrada, ali možda poštom pristigne još koja prijava.
– Rok za registraciju bio je 12. decembar, a od nadležnog ministartsva nismo dobili informaciju da će biti produžetka roka. Imamo informaciju da određeni broj stambenih zajednica nije birao upravnike jer želi profesionalne upravnike. Nakon 12. decembra komunalna inspekcija treba da konstatuje koje zgrade nemaju upravnika. Trebalo bi da od nadležnog ministarstva, do sledeće sednice Skupštine grada Zrenjanina, 22. decembra, dobijemo cenovnik usluga profesionalnog upravnika, kao i tekućih i investicionih održavanja, na osnovu čega će se sklapati ugovori sa firmama koje održavaju zgrade – navodi Saša Santovac.

  • POLAGANJE ISPITA
    – Kada kandidat prođe obuku, polaže ispit, koji se sastoji iz četiri oblasti predviđene Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita. Pismeni deo ispita se polagao u Zrenjaninu a usmeni u Beogradu. RPKS organizuje kontinuirano obuke za profesionalne upravnike. Licencu dobija svako fizičko lice koje ne može da radi ako ne osnuje svoju firmu ili se ne zaposli u nekoj firmi koja se bavi održavanjem zgrada – kaže Sanda Knežević iz RPKZ.

 

 

I. ISAKOV