SLUČAJ SPLAV: GRAĐANI MALE AMERIKE PODNELI PRIJAVU ODELJENJU ZA URBANIZAM

Investitor prekršio urbanističke uslove

Plutajući objekat, kako drugačije zovu splav, na Jezeru 3 ne prestaje da privlači pažnju javnosti. Ono što mnogima upada u oči jeste njegov trenutni izgled, na koji građani naselja Mala Amerika imaju primedbe. Tvrde da je ugostitelj Nikola Novaković grubo prekršio urbanističke uslove za postavljanje ovog objekta na jezero u centru grada, što su naveli u prijavi koju su uputili Odeljenju za urbanizam Gradske uprave.
Oni upiru prstom na dokument pod nazivom „Urbanistički uslovi za postavljanje plutajućeg objekta na Jezeru 3 Begejske petlje” koje je izdalo JP „Direkcija za izgradnju i uređenje” 20. maja 2014. godine, a u kojem piše da nije dozvoljeno obavljanje bilo kakvih radova na postavljenom plutajućem objektu koji bi mogli izazvati zagađenje vode (peskarenje, farbanje, remont, zamena metalnih delova oplate…). Kako ističu, svedoci su da pomenuti urbanistički uslovi nisu poštovani i da se već duže od dva meseca sve navedene aktivnosti sprovode na samom jezeru tokom sklapanja splava. U prijavi su, u koju redakcija lista „Zrenjanin” ima uvid, priložene i fotografije kao dokaz (kako bi splav trebalo da izgleda i kako stvarno izgleda).
– Crteži splava iz 2014. godine, takođe su deo odobrene projektno-tehničke dokumentacije i u potpunosti se razlikuju od izvedenog stanja – piše u prijavi. – U planu lokacije, Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin definisao je nekoliko uslova, a to je da će novoizgrađeni objekat, svojom arhitekturom, gabaritima i formom predstavljati splav-talpu, odnosno otvorenu, delimično natkrivenu terasu; bruto širina talpe ne sme prelaziti osam metara, dok dužina mora biti u okviru maksimalnih 20 metara kako je predviđeno planom; novi objekat planirati kao otvoreni plato u okviru zadatih bruto dimenzija, oivičen „brodskom” transparentnom ogradom; natkriveni deo pomenute površine podrazumeva samo deo ispod kojeg će biti smeštene tehničke i sanitarne prostorije, on može zauzimati površinu do jedne polovine ukupne površine, a krovna ravan natkrivenog dela se mora tretirati kao terasa sa debljinom podne konstrukcije maksimalno 30 cm sa svim završnim slojevima i takođe transparentnom ogradom (brodskom); maksimalna kota navedenog poda/krovne konstrukcije može biti +3 metra, u odnosu na kotu poda nenatkrivenog dela talpe (terase).
Nivo donjeg nenatkrivenog poda ne sme prelaziti 0,7 metara od kote nivoa vode u jezeru; natkriveni deo, takođe, mora biti transparentan u što većem delu i izuzev delova koji će projektom biti obrazloženi, odnosno opravdano netransparentni; na nenatkrivenim površinama – terasama predvideti uniformisane suncobrane bele ili bež boje.
Međutim, postavljeni splav izgleda suprotno navedenim podacima. Građani žele da znaju kako je moguće da je u toku realizacije investitor odstupio od odobrenog projekta, a da je pritom izostala reakcija nadležnih institucija? Da li se nad realizacijom ovog projekta, koji je toliko uznemirio građane Zrenjanina, vrši Zakonom obavezan nadzor kojim se proverava da li su izvedeni radovi u skladu sa odobrenom projektno-tehničkom dokumentacijom?
– Izvedeni objekat, osim što odstupa od odobrenog projekta, najgrublje narušava izgled ambijentalne celine dvostruko zaštićenog kulturnog dobra u prostornokulturno-istorijskoj celini „Staro jezgro Zrenjanina”. Smatramo da su ovakvim postupanjem prekršene odredbe definisane planom lokacije za postavljanje plutajućih objekata na Jezeru 3 Begejske petlje. Molimo vas da reagujete u skladu sa Zakonom i svojim ovlašćenjima, i da nas obavestite o preduzetim aktivnostima – naglašava se u prijavi.

  • MASNA MRLJA
    Sredinom oktobra objavili smo vest na našem sajtu da se na Jezeru 3 pojavila velika masna mrlja pored metalne konstrukcije, koja je uznemirila prolaznike. Sugrađani koji su nam tada poslali fotografije sa lica mesta, pretpostavili su da se fleka pojavila od farbe koja se „skidala” sa tek ofarbanog splava.

I.ISAKOV

skica splava
Ovako bi splav trebalo da izgleda