PROFESOR IZ MALEZIJE U ZRENJANINU: Nikola Tesla kao inspiracija

U novom amfiteatru Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“, profesor dr Adrian D. Čeok, direktor Imagineering Instituta u Maleziji i vodeći profesor na katedri za Pervasive computing na City University London, danas će održati predavanje na temu Everysense Everywhere Human Communication.

Predavanje, koje je profesor održao 25. maja na festivala nauke u Londonu, kao na Cass MBA London Simpozijumu, izazvalo je, kao i prošle godine, pažnju studenata i učenika srednjih škola, posebno o internet budućnosti koji uključuje u komunikaciju sva ljudska čula.

1-tf predavanje ceok1Adrian Čeok je rekao da je njegova najveća inspiracija Nikola Tesla jer smatra da je on naučnik čiji su izumi neprocenjivi za budućnost.

– Profesor Ceok je izabran za gostujućeg profesora, na našem Univerzitetu, za predmet ambijentalne inteligencije, na doktorskim studijama Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin”, za koje se uskoro očekuje akreditacija – rekla nam je prof. dr Dragica Radosav. -Potpisali smo memorandum o saradnji sa institutom u Maleziji na kojem se razvijaju proizvodi za budućnost poput interneta.

Adrian Čeok glavni je i pozvani govornik na brojnim međunarodnim konferencijama i događajima. Dve godine je bio predavač po pozivu na Ars Electronica Muzej budućnosti. Njegova autorska dela kao što su a „Human Pacman“, „Magic Land“, i „Metazoa Ludens“, su proglašeni vrhunskim svetskim pronalascima. Jedan je od pet najznačajnijh naučnika u ovoj oblasti, Dr Čeok je iošao o svom trošku iz Londona u Zrenjanin i izrazio je želju da, kada budu akreditovane doktorske studije, dođe kao gostujući professor sa asistentima da održi predavanje. Zajednički projekti malezijskog instituta i zrenjaninskog fakulteta biće to čet botovi, a u planu je i razvoj zajedničke laboratorije i razmena studenata.

M.B.