PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VODOVOD I KANALIZACIJA”

Budžet finansira sprezanje izvorišta i Fabrike vode

U narednoj godini 43 miliona dinara biće opredeljeno iz budžeta Grada Zrenjanina za subvencioniranje vodosnabdevanja. To je za 15 miliona više nego prošle, a za četiri i po miliona dinara manje nego 2017. godine. Ova sredstva biće prebačena Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija” – odlučeno je na poslednjoj sednici Skupštine grada Zrenjanina u prošloj godini.
Ovo bi mogli biti i nevažni, rutinski podaci, kada se ne bi uzimala u obzir namena navedenog novca. Međutim, radi se o podršci budžeta za finalizaciju izgradnje i puštanja u rad tzv. „fabrike vode”, koja će rešiti višedecenijski problem Grada.

UDARNI RAD TOKOM PRVOG KVARTALA
Radi se o omogućavanju spregnutog rada izvorišta, novog postrojenja za prečišćavanje pijaće vode i distributivnog vodovodnog sistema Grada Zrenjanina, što je složen posao, a o čemu će javnost verovatno biti uskoro detaljnije izveštena. U tu svrhu neophodno je uvesti automatsko upravljanje radom izvorišta prema protoku i nivou vode u ulaznoj komori postrojenja. Za ovo se planira utrošak 34 miliona dinara, što je tri četvrtine subvencije iz gradskog budžeta. Najveći deo posla bio bi obavljen tokom prvog tromesečja ove godine, a finalizacija bi usledila do kraja trećeg kvartala.
Ostatak od devet miliona trebalo bi utrošiti za nabavku specijalnog vozila za pročišćavanje kanalizacije.
Novina u poslovanju JKP „Vodovod i kanalizacija” trebalo bi da bude poslovanje sa dobitkom. Ukupan prihod planiran je na nivou od 635 miliona i 667 hiljada dinara, a troškovi bi iznosili 635 miliona i 499 hiljada dinara, što bi donelo neto dobit posle oporezivanja od 131.500 dinara. To je kvalitativna razlika u odnosu na u 2018, kada je ovo preduzeće poslovalo sa gubitkom u visini od 66 miliona i 123 hiljade dinara.

POSLOVANJE UZ PRIHOD
Najveći deo prihoda bio bi od naplate isporučene pijaće i odvedene otpadne vode (465,3 miliona dinara). Računa se i na prihode od izvedenih radova za potrebe Grada Zrenjanina kao investitora (46,2 miliona dinara). Kod troškova dominiraju zarade i ostala davanja zaposlenima: 360,4 miliona dinara, dok bi troškovi materijala iznosili 80 i po, a amortizacija 68 miliona dinara.
Planira se distribucija 6 miliona i 579.425 kubnih metara pijaće vode, što je na nivou ostvarenom u 2018. godini i za 8,3 odsto je više od plana za prošlu godinu.
Najveći deo distribuirane pijaće vode bio bi isporučen građanima: 5 miliona i 730.215 kubnih metara. Privreda bi, po ovom planskom dokumentu utrošila 563.215, za 1,66 osto, a ustanove i ostali korisnici povukli bi iz javne mreže 302.713 „kubika” vode, što je 5 i po odsto više nego 2018. godine.
Godinu bi preduzeće završilo sa 269 zaposlenih – za četiri više u odnosu na 2018.
Planira se odvođenje 4 miliona i 797.992 kubnih metara otpadnih voda, najviše od građana: 3 miliona i 676.700 kubnih metara – za sedam odsto više nego 2018. Zanimljivo je da se planira veći porast količine otpadne vode iz privrede 11,3 odsto, odnosno 850.934 kubnih metara.

POVEĆANJE ZARADA
U ovoj godini planira se povećanje mase bruto zarade sa 237 na 262,3 miliona dinara, što bi dalo prosek od oko 92,5 hiljada dinara po zaposlenom mesečno. Naknade za pet članova Nadzornog odbora planirane su na nivou od milion i 649.161 dinara, što je prosečno od 27.468 dinara mesečno. Bruto prosek kreće se između 32 i 57 hiljada dinara.
Preduzeće je zaduženo kreditom od 55 miliona dinara.

M. S-n.