PROGRAM „ZAJEDNICI ZAJEDNO 2020”

Zamenjena zastarela oprema i unapređen video-nadzor

Osnovnoj školi „Dr Jovan Cvijić”, kompanija NIS je, u okviru svog programa društvene odgovornosti „Zajednici zajedno”, na konkursu sprovedenom 2020. godine, podržala realizaciju projekta „Unapređenje bezbednosti i uslova rada učenika koji će biti realizovan zaključno sa 30. junom 2021. godine.
Ukupna vrednost projekta iznosi 1.873.512,00 dinara. Sredstva su iskorišćena u potpunosti za realizaciju sledećih aktivnosti: zamenu zastarele opreme u postojećem informatičkom i formiranje novog multimedijalnog kabineta nabavkom novih desktop računara za realizaciju redovne nastave i vannastavnih aktivnosti, unapređenje postojećeg sistema za video- nadzor digitalnim kamerama, snimačima i hard diskovima u cilju povećanja bezbednosti učenika u školi koja ima tri ulaza i 13.000 kvadrata dvorišnog prostora.
KOLEKTIV OŠ „DR JOVAN CVIJIĆ”, ZRENjANIN

Opširnije u štampanom izdanju