„PROIZVODNjA MILE DRAGIĆ” URUČILA POKLON SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI U ZRENjANINU

Donirane vreće za izvlačenje unesrećenih
Zahvaljujući pomoći zrenjaninske kompanije „Proizvodnja Mile Dragić”, zaposleni u Službi Hitne medicinske pomoći u Zrenjaninu uspešnije će pružati pomoć bolesnicima i ljudima u neprilici. Predstavnici ove firme uručili su donaciju Službi hitne medicinske pomoći – deset vreća za izvlačenje unesrećenih koje će se koristiti, kako je rečeno, u otežanim uslovima rada.

Branka Jajić

Opširnije u štampanom izdanju