Proteklog vikenda „prva runda“ referenduma za samodoprinos u Lazarevu i Perlezu

Oko 25 procenata od 1.203 građana sa pravom glasa u Lazarevu, izašlo je prošlog vikenda na biralište u Mesnoj zajednici i izjasnilo se o produženju izdvajanja za samodoprinos za razvoj sela u narednih 5 godina. Planira sa zahvatanje 110 miliona dinara. Aktivisti Saveta mesne zajednice veruju u uspeh. Ovo tim pre što se, osim ukazivanja na tešku materijalnu situaciju znatnog broja porodica, organizovanog protivljenja samodoprinosu – nema.

U Perlezu, gde pravo glasa ima 2.300 građana, na glasačko mesto u OŠ „Đura Jakšić“ izađlo je oko 20 dosto upisanih glasača. Plan je ambiciozan: za 10 godina prikupiti 210 miiona dinara, od čega bi za kapitalna ulaganja – završetak kanalizacije, podizanje nadstrešnice na pijaci i izgradnju lokalnih puteva – bilo utrošeno 110 miliona dinara.

U oba sela, izjašnjavanje građana o samodoprinosu nastavlja se idućeg vikenda.
M. S-n.

perlez-sekretarmz-milos-minic