PROTEST ADVOKATA U DRŽAVI: Obustava rada zbog ubistva kolege

Advokatska komora Srbije izdala je u ponedeljak, 30. jula, saopštenje u kojem obaveštava sudove i tužilaštva u Republici Srbiji, ministarstva da se organizuje protest sa sedmodnevnom obustavom rada advokata u državi zbog ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, koje se desilo u subotu, 28. jula, u Beogradu, kao i svih advokata i advokatskih pripravnika koji su u prethodnim godinama ubijeni.

Ovim protestom skreću pažnju javnosti na rizik sa kojim se advokati u Srbiji svakodnevno suočavaju u obavljanju svoje profesionalne delatnosti koja ima za cilj zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda I obezbeđenja funkcionisanja pravde, navodi se u saopštenju.

Tokom obustave rada, advokati neće pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese pred sudovima. Neće pristupati pred tužilaštva u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici, pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima. Neće pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima. Pristupaće u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanju pred sudom povodom određivanja pritvora. Tokom obustave rada, advokati će dostavljati sudovima i tužilaštvima i drugim organima samo podneske i preduzimati one radnje koje su u vezi sa nastupanjem prekluzivnih rokova (podnošenje tužbi, žalbi i drugih pismena kod kojih bi propuštanje roka dovelo do gubitka prava, kao i pristupanje na sednicu veća drugostepenog suda povodom žalbe u krivičnom postupku, na raspravu pred drugostepenim sudom povodom žalbe u parničnom postupku i na raspravu povodom tužbe u upravnom sporu) i zaštite maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilja, potvrdili su predsednici sudova u Zrenjaninu.

I.I.