Püspöki jubileum- tíz éve az egyházmegye élén Dr. Német László megyéspüspök

Áldjátok, az Úrnak minden művei az Urat!

Nagybecskereken hálaadó szentmise keretében emlékeztek meg Dr. Német László SVD püspökké szentelésének tízéves jubileumáról. A főpásztor együtt misézett a szomszédos Temesvári Egyházmegye kinevezett püspökével Pál József Csabával és elődjével, Martin Roosszal, valamint a Nagybecskereki Egyházmegye lelkipásztoraival és két indonéziai rendtársával.
A püspök atya homíliájában összegezte a tíz év kegyelmeit és nehézségeit, amelyet Bánát főpásztoraként élt meg.
A felajánlási ajándékokat a nagybecskereki édesanyák adták át a főpásztornak, akit Olajos Teodor második osztályos tanuló verssel köszöntött, míg az óvodások és alsós hittanosok egy-egy szolgálati évet jelképező színes rózsákkal gratuláltak. Mons. Gyuris László püspöki helynök, székesegyházi plébános felolvasta a Nemzetközi Ministránsszövetség alelnöke, Dr. Csiszár Klára alelnök és az elnökség tagjainak levelét. A Nagybecskereki Egyházmegye papsága és hívei nevében Mons. Fiser János általános helynök köszöntötte a főpásztort és méltatta tízéves szolgálatának gyümölcseit.Nagybecskereki
Egyházmegyei Sajtóiroda