RAZMATRAN PLAN GENERALNE REGULACIJE KLEKA: Dosta sugestija investitora

Na današnjoj sednici Komisije za planove prilikom razmatranja Plana generalne regulacije Kleka dogodilo se nešto što se može smatrati za kuriozitet. Odeljenje za ruralni razvoj Gradske uprave predložilo je da se 30 hektara građevinskog zemljišta u Kleku konvertuje u poljoprivredno radi izdavanja u dugogodišnji zakup i izgradnje hladnjače i drugih objekata za preradu i čuvanje poljoprivrednih proizvoda. O ovome će Komisija odlučivati na zatvorenoj sednici.

Prihvaćen je zahtev agrarne firme „Bokić d.o.o” koja je zahtevalo konverziju oko 10.000 kvadratnih metara iz stambenog u poslovni prostor radi izgradnje hladnjače i skladišta.

Komisija je načelno prihvatila zahtev firme „Perkon” za konverziju zemljišta iz mešovitog stanovanja u poslovni prostor, radi proširenja garaža i izgradnje pumpe za snabdevanje gorivom – za sopstvene potrebe.

Navedeni zahtevi potvrđuju ocenu da je Klek najdinamičnije selo na širem prostoru srednjeg Banata.

Оčekuje se da konačne odluke Komisija donese sledeće sedmice.

M. S-n.