Reagovanje zbog parkirališta kod saobraćajnog supa

Nije uređenob za parkiranje

Čitalac Zrenjanina nedavno nam je ukazao, kako je rekao, na nelogičnost postavljanja pojedinih parking zona. On je istakao da Grad ima tačno određena mesta za zoniranje i naplatu parkiranja, ali da postoje i ona koja nisu logično opredeljena za to, poput ulice Milentija Popovića kod Saobraćajnog SUP-a.
– To je ulica gde nije ništa uređeno za parkiranje, niti ima adekvatno obeleženo parking mesto. Ne može da se desi da na kraju grada, poslednja ulica bude predviđena za plaćanje parking mesta. Slično su radili i kod Bolnice, pa su to naplaćivanje parkinga ukinuli, jer ne znaš kada ideš tamo ni da li ćeš se zadržati, možda i ostati u njoj. Ja sam imao slučaj da su mi napisali kaznu za neplaćen parking u ulici Milentija Popovića, a da me nisu ni obavestili o tome. Obaveštenje mi nije bilo zakačeno za brisač, kako je obično slučaj, pogotovo što sam imao pravo da se zadržim 15 minuta bez plaćanja parking karte. Samo mi je posle nekoliko meseci stigla kazna za neplaćeno parkiranje od 1.200 dinara – kaže naš sugrađanin Stanko Bajić sa Zelenog polja.
On je ukazao da ne postoji odluka da se tu odredi parking zona, već da postoje samo obeležena parking mesta za pripadnike policije, pa će zbog toga ići i da se žali nadležnim organima. On je rekao da su i saobraćajni znaci neadekvatno postavljeni, a da na nekim mestima ni nema znaka, kao što je slučaj kada se u ulicu Milentija Popovića dolazi iz naselja Zeleno polje, kao i da nema dopunske table.
Naš sugrađanin je ukazao i na jedan propust u organizaciji rada kada su saobraćajni znaci u pitanju, a to je nepostojanje katastra saobraćanih znakova, koji bi svaki uređeni grad u državi trebalo da ima. S. Vorkapić

S. Vorkapić