REČ- DVE Z BIELEHO BLATA, KDE TOLERANCIA MÁ SILNEJŠÍ VÝZNAM AKO V INÝCH OSADÁCH V BANÁTE

Dovoľ druhému, aby sa rozlišoval od teba

Biele Blato je známe po sociálnej kohézie. V takom spoločenstve aké je bieloblatské, rozdiely nie sú žiadne. Spolupracujú všetky menšiny, či národné alebo politické, a to v jednom cieli: aby svoje spoločenstvo zlepšili.
Podľa svetove známej Wikpédie, ktorá sa nám stala prvou stránkou ktorú navštívime keď chceme preveriť si slovko alebo jeho znamenie, najdôležitejším slovníkom a enciklopédiou, tolerancia je spôsob myslenia a konania charakterizovaný znášanlivosťou, ktorá bráni potlačovaniu či odsudzovaniu názoru, postoja či konania, ktorý nie je zdieľané. Rovnako je i uznanie práva inej osoby na prejavenie vlastného názoru, postoja či konania v prípadoch, ktoré si takéto uznanie priamo nevyžadujú.
Teda, tolerancia sa nedá naučiť len z knihe. Trvá to rokami, semä tolerancie treba posadiť dieťaťu vo veľmi mladom veku, avšak sa to semä nepríjme ak rodičia a priatelia nepraktizujú toleranciu a neukážu dieťaťu, že nie všetci sú tolerantní, ale by mali byť.
Na Základnej škole Bratstva jednoty v Bielom Blate praktizujú toleranciu každodenne, keďže v tejto osade spolunažívajú Slováci, Srbi, Maďari, Nemci, Bulhari, Rumúni… A dá sa vidieť, že si to dobre nacvičili!

TOLERANCIA NA VYŠŠOM STUPNI
– Keď sú hranice medzi rozlišnými narodnosťami tenšie a elastickejšie, jasné je, že je perspektíva toho spoločenstva istejšia. My sme toleranciu povzdvihli na výšší stupeň. Hovoríme o živote na malom pristore, ktorý je vystavaný na princípe tolerancie a spolunažívania. My neveríme do toho, že sú rozličnosti, ktoré nás spajajú, pretože sa vtedy hovorí o jednej politickej fráze, ktorá sa používa pre nejaké ine ciele. My radšej povieme, že nás spajajú odtiene toho, podľa čoho sme možno podobní. Odtiene toho, čo sme stavali časom a namáhavou robotou – povedal riaditeľ ZŠ Bratstva Jednoty Milan Nedeľkov.
On uviedol pre naše noviny aj to, že verí a chce aby tak rozmýšľali aj deti v škole. Hovorí, že sú v hre a spoločenstve všetci rovnakí a že treba deti učiť tak, aby rozumeli univerzálny jazyk – jazyk hry.

JASNÝ ODKAZ
– Preto chceme poslať veľmi jasný odkaz všetkym, ktorí nás počúvajú: podobní sme v mnohých segmentoch, ale najviac v tom, ktorý je najdôležitejší – ľudský! – uzavrel riaditeľ Nedeljkov.
Také správanie a vychovávanie je práve základ na jednu dôlžitejšiu vec – spokojné spolunažívanie a prežitie.
Keďže je červený meteo alarm na demografickej mape Srbska oddávna zapnutý a podľa ocenenia Závodu pre štatistiku, ročne zmizne jedno mesto veľkosti Kikinde v Srbsku, je to ozajstná demografická erózia. V rurálnych prostrediach je to výraznejšie ako v mestách.

SOCIÁLNA KOHÉZIA
Treba tomu zabrániť, a sú na to dve možnosti. Prvou sú stimulačné opatrenia, a druhou, lacnejšou, je tá sociálna kohézia.
– Biele Blato je známe po tejto sociálnej kohézie. V takom spoločenstve aké je bieloblatské, rozdiely nie sú žiadne. Spolupracujú všetky menšiny, či národné alebo politické, a spolupracujú v jednom cieli: aby svoje spoločenstvo zlepšili. Je to veľmi dôležitá podmienka pre prežitie. V Bielom Blate sa aj vlasť aj obyvatelia, od tývh najmladších po tých najstarších, snažia, aby ich osada bola dobrá na život v nej. A nielen na život, tiež i na návštevu, rozvoj turizmu, ktorý je v tejto osade už teraz veľmi rozvitý – povedal pre týždenník Zreňanin riaditeľ.

ZLÁ EKONOMICKÁ SITUÁCIA
– Nie je ľahko hoci čo oslavovať v takejto ekonomickej atmosfére. Zvlášť dátumy a údaje z minulosti, keď sa mnohé možno dajú prehodnotiť a píšu sa nové dejiny. Predsa, my si veľmi rada oslavujeme všetky dátumy týkajúce sa našej osady a našich dejín. Bez rozdielu a bez predsudkov – vysvetlil Nedeľkov.
A predsa, začiatkom roka v tejto osade oslavujú už tradičný klobásový festival, ktorý navštevuje tisíce ľudí, nielen zo Zreňaninu a okolia, až zo zahraničia. Potom pokračujú Sladký deň, Deň bocianov, Den tolerancie, atď. Zvlášť sa celý kolektív na Základnej škole Bratstva jednoty snaží zachovať celú koncepciu multietnickosti a uctievania si rozlišnosti a kultúry.

Stranu pripravila: Suzana Kokavská / Foto: MIlan Nedeľkov