REZERVNE VOJNE STAREŠINE ZRENjANINA OBELEŽILE SVOJ DAN – novoformirana organizacija ima svoje mesto u društvenom sistemu srbije

Svečano, uz zahvalnice i nove zadatke

Naši zadaci će biti promovisanje uloge rezervnih oficira i podoficira, motivisanje novih rezervnih oficira i podoficira da se uključe u naš rad, organizacija predavanja sa temama iz prve pomoći, zaštite od požara i vanrednih situacija. Rad je obnovljen pre godinu dana uz podršku Grada Zrenjanina i za to vreme bilo je dosta aktivnosti koje ćemo nastaviti pre svega sa praktičnom obukom članova.

M. Bečejac
Opširnije u štampanom izdanju