SANDRA BANJANIN, PRVI MASTER VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA

Privatnici su bolji lideri u firmama

Jednom od pet hipoteza u radu je pretpostavljeno da vrsta vlasništva organizacije značajno određuje mogućnosti zadovoljenja određenih motivacionih faktora za zaposlene. Analiza percepcije zaposlenih o zastupljenosti ovih faktora u njihovim organizacijama ukazala je na to da su različiti motivacioni faktori koji zadovoljavaju socijalne motive, motive sigurnosti, samorealizacije i fiziološke motive, zastupljeniji u organizacijama u privatnom, nego u onima u društvenom vlasništvu. Takođe, ispitana populacija zaposlena u organizacijama koje su u privatnom vlasništvu je zadovoljnija odnosom lider – član u njihovim organizacijama, u odnosu na njihove kolege koji su zaposleni u organizacijama u društvenom vlasništvu.

Obrazovne ustanove pružaju primenljiva znanja
Ovo je deo master rada „Uticaj motivacije za rad na odnos zaposlenih prema lideru” Sandre Banjanin, prvog studenta koji je u šest decenija dugoj tradiciji Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu, masterirala.
Visoka tehnička škola strukovnih studija je 2019. godine akreditovala dva studijska programa master strukovnih studija: strukovne studije mašinstva i master strukovne studije tehnologije. Prošle godine, krajem oktobra, počela je nastava za studente prve i druge godine master programa u ovoj školi.
Milena Bečejac

Opširnije u štampanom izdanju