SARADNJA: TF „Mihalo Pupin” i HPTŠ „Uroš Predić”

Dugogodišnja uspešna saradnja dve susedne obrazovne ustanove, Tehničkog fakulteta Mihalo Pupin” i Hemijsko-prehrambene i tekstilne škole Uroš Predić”, potrvđena je danas potpisivanjem sporazima o saradnji. Sporazum su potpisali dekan Fakulteta, prof. dr Dragica Radosav i Jugoslav Bogdanović, direktor Škole.

Između ostalog, predviđeno je organizovanje poseta učenika Fakultetu i Katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine, odnosno studenata Školi, učešća đaka u izvođenju eksperimenata u laboratorijama, pružanje stručne pomoći pri izradi temata, maturskih i drugih učeničkih radova u laboratorijama Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine, podrška za realizaciju nastave predmeta iz oblasti zaštite životne sredine, kao i naučno-popularnih predavanja… Za konkretne programe zadužene su prof. dr Bogdana Vujić sa Katedre za inženjerstvo zaštite životne, a iz Škole Tatjana Kočišev.

Kako su naglasili dr Dragica Radosav i Jugoslav Bogdanović, i drugi obrazovni profili u Školi imaju dodirnih tačaka sa studijskim programima. Direktor HPTŠ Uroš Predić” je napomenuo da je u planu da Škola upiše i tehničare za polimere.

M.B.