ŠARAN MOŽE DA SE TOVI I U DVORIŠTU

Bazen kao ribnjak
Mogu li se šaran ili smuđ toviti u šupi, a ne samo u ribnjacima i veštačkim jezerima? Vladimir Đukić, preduzetnik iz Lukićeva i osnivač firme „Eko fiš”, odgovara potvrdno objašnjavajući da tako najjednostavnije može da se opiše proizvodnja ribe u recirkulacionom sistemu, praksa u razvijenom svetu prisutna unazad četiri decenije. On se, zapravo, time i bavi – u dvorištu tovi šarane, ali istovremeno prodaje i opremu za pomenuti sistem uzgoja ribe i u kompletu nudi svoju inovaciju, sistem za mehaničku i biološku filtraciju vode koja se, čista, vraća ribama.
Bazeni se pune vodom iz bunara, i onda ona stalno cirkuliše, mehanički i biološki se filtrira i kao takva se vraća u bazen. Sav otpad se prerađuje, a sadržaj iz bio-filtera može poslužiti kao organsko đubrivo. Za razliku od klasičnih ribnjaka u ovom sistemu riba dostiže konzumnu težinu od dva do dva i po kilograma čak pet puta brže. Riba ima konstantne uslove, nema perioda zimske hibernacije, niti problema sa visokim letnjim temperaturama. Uvek uzima maksimalnu količinu hrane i najbolje je koristi. Ovi bazeni su 8.500 litara vode, maksimalna gustina nastanjenosti po kubnom metru je 300 kilograma ribe. Ovaj bazen može da ima 2.400 kilograma ribe. Računica kaže da jedan ovakav bazen može da zameni hektar klasičnog ribnjaka – objašnjava Vladimir Đukić.
Z.D.