SAVET MESNE ZAJEDNICE „DOSITEJ OBRADOVIĆ” O BUDUĆIM PLANOVIMA

Uvođenje LED rasvete nkao prioritet

Ono što najviše muči stanovnike Mesne zajednice „Dositej Obradović” su problemi mahom komunalne prirode, poput zastarele infrastrukuture – kolovoza, trotoara, rasvete, kišne kanalizacije. Primetan je i nedostatak mesta za parkiranje, usled čega nesavesni vozači svoje četvorotočkaše parkiraju na zelenim površinama, a probleme predstavljaju i nedovršena signalizacija i loša javna rasveta, pružni prelazi u Ulici dr Laze Kostića i Pančevačkoj, reparacija dečjih igrališta i sportskih terena, popravka i montaža klupa, kanti za smeće, održavanje zelenih površina, krunisanje krošnji i seča stabala na kritičnim mestima.

SUKCESIVNO REŠAVANJE PROBLEMA
O aktivnostima i postignućima, ali i planovima za predstojeći period govorio je Duško Radišić, predsednik Saveta Mesne zajednice „Dositej Obradović”.
– Sve primedbe i sugestije naših članova, ali i ostalih sugrađana uvek saslušamo i trudimo se da na ukazane probleme odreagujemo u što kraćem roku. To dokazuju svakodnevni kontakti sa građanima ove MZ, koji prijavljuju probleme na terenu. Imamo i dobru saradnju sa javnim preduzećima, Gradskom upravom i službama koje su nadležne za njihovo rešavanje. Sve naše aktivnosti finansirali smo sredstavima iz budžeta grada – kaže Radišić i naglašava ono što je u protekloj godini urađeno.
– Fasade zgrade MZ i Doma zdravlja su kompletno okrečene, i to bih istakao kao značajan poduhvat u protekloj godini. Redovno se održavaju i uređuju zelene površine, popravljaju se oštećene klupe i postavljaju nove. Građani su se najviše žalili i prijavljivali kvarove na rasveti i to na prostoru cele Mesne zajednice. Zbog toga će nam prioritet za ovu godinu biti uvođenje LED rasvete, što će generalno poboljšati uličnu rasvetu – ističe naš sagovornik.
Tokom godine na teritoriji MZ održavan je ranije postavljeni mobilijar – popravljene su ili zamenjene skoro sve polomljene daske na klupama koje su bile oštećene.

REALIZOVANI PROGRAMI
U dogovoru sa JKP „Čistoća i zelenilo” počeli su da se rešavaju prigovori sugrađana kada je u pitanju održavanje zelenih površina i drveća, pa je tako posečeno i žbunje na uglu Nušićeve i Koče Kolarova, koje je zaklanjalo raskrsnicu i ometalo bezbedno odvijanje saobraćaja.
U protekloj godini realizovani su uspešni programi sa građanima i saradnja sa Klubom za stara i odrasla lica. Ponovo je pokrenut i turnir u basketu 3 na 3, gde su ovog puta bile uključene i osobe sa invaliditetom, tačnije članovi Udruženja za cerebralnu paralizu i Udruženje paraplegičara.
Postavljene su i rampe pristupačnosti na ulazu u MZ i Klub „Dositej”.
– U 2019. godini nastavlja se sa već pomenutim aktivnostima i saradnjom sa građanima, javnim preduzećima, Gradskom upravom. Počeće izgradnja pristana na Begeju u našoj MZ, zatim uređenje oštećenih trotoara i izgradnja novih, izgradnja parking mesta koja su veliki problem. Sa prvim prolećnim danima postaviće se ograda oko parka u naselju Ruža Šulman zajedno sa sugrađanima, a materijal je MZ već kupila. Izgradiće se pružni prelazi u Ulici dr Laze Kostića i Pančevačkoj, a nastaviće se i potrebni radovi u zgradi i Klubu „Dositej” kako bi Mesna zajednica bila mesto gde će se okupljati naši sugrađani i zajedno sa nama rešavati probleme – dodao je Duško Radišić.

M. Malbaški