SAVET SREDNjOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA o ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU U BANATU

Jedinica Srpsko-ruskog humanitarnog centra kod Ečke

Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu imaće isturenu jedinicu na aerodromu „Ečka” – saopšteno je prošlog petka, na sednici Saveta Srednjobanatskog upravnog okruga, kojoj je prisustvovao i Bojan Glamočlija, načelnik ovog Centra. Jedinica čije se stacioniranje planira u blizini Zrenjanina biće, pored opreme i ljudstva obučenog za „obične” vanredne situacije, osposobljena i za intervencije u slučaju havarija, požara na objektima petrohemijske industrije, gasovodima i skladištima prirodnog gasa.

M. Stojin

Opširnije u štampanom izdanju