SLUČAJ SPLAV: JOŠ JEDNA KRIVIČNA PRIJAVA

Sporno protivpravno zauzeto zemljište
Osnovnom javnom tužilaštvu je krajem prošle godine podneta krivična prijava protiv NN lica, zbog krivičnog dela protivpravnog zauzimanja zemljišta na Jezeru 3 Begejske petlje, s predlogom da nadležni tužilac započne krivično gonjenje, odnosno podnese zahtev Policiji radi provere osnovane sumnje da je navedeno lice počinilo krivično delo.
Kako se navodi u obrazloženju, u koje je redakcija lista „Zrenjanin” imala uvid, na Jezeru 3 koje se vodi kao javna državna svojina sa pravom korišćenja JVP „Vode Vojvodine”, NN osoba je započela izgradnju i postavljanje objekta, tako što je protivpravno zauzela deo predmetne nepokretnosti.
Podsećamo da je Agencija za borbu protiv korupcije utvrdila da je zrenjaninski funkcioner, nekadašnji predsednik Skupštine grada Zrenjanina, bio u sukobu interesa prilikom donošenja odluke 17. aprila 2014. godine, kojom je usvojen Plan lokacije za postavljanje takozvanih plutajućih objekata (što je neophodan uslov za realizaciju postavke splava). Plan je pogodovao NN licu, s obzirom na to da je nakon ove odluke zaključen Aneks ugovora o korišćenju vodnog zemljišta. Time je NN lice dobilo na korišćenje vodno zemljište na navedenoj lokaciji, a funkcioner je javni interes podredio privatnom i ugrozio poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije.
– Prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, pojedinačni akt u čijem donošenju je učestvovao funkcioner koji se zbog sukoba interesa morao izuzeti, ništavan je. Iz ništavnog akta ne nastaju subjektivna prava i obaveze, a dejstvo ništavnosti nastaje od samog početka. Prema tome, odluka Grada Zrenjanina ništavna je po sili Zakona i kao takva ne proizvodi pravna dejstva, što znači da bez Plana lokacije, NN lice ne može realizovati Aneks ugovora o korišćenju vodnog zemljišta, zaključen 14. jula 2014. godine, a koji predviđa lokaciju splava na Jezeru 3. Samim tim, ne može se primeniti ni osnovni ugovor čiji je sastavni deo predmetni Aneks – stoji u prijavi.
Uprkos tome, osumnjičeni je 1. jula 2017. godine zauzeo deo parcele Jezera 3 (koje predstavlja dobro od opšteg interesa) na kojem gradi splav, čime se osnovano sumnja da je oštetio budžet Grada Zrenjanina.

  • PRIJAVA I OD „VODE VOJVODINE”
    Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” obavilo je kontrolu na licu mesta 27. oktobra 2017. godine, o čemu smo nedavno pisali. Tada je konstatovano da je NN lice neosnovano zauzelo vodno zemljište, te je tri dana kasnije podneta prijava Pokrajinskoj vodnoj inspekciji zbog nelegalnog postavljanja objekta na Jezero 3 u Zrenjaninu, s obzirom da tu lokaciju Preduzeće nije odobrilo.

I. ISAKOV