SPORT INVALIDA: ZLATO ZA MARICU LEVATIĆ

Članovi Saveza sa sport i rekreaciju invalidnih lica Zrenjanina na Pokrajinskom prvenstvu u visećoj kugli osvojili su prvo mesto. U timu si bili Marica Levatić, Ibojka Kukola, Karolj Salma i Marinko Kirilović. U pojedinačnom plasmanu pobedila je Marica Levatić koja je imala najbolji rezultat ukupno (i u muškoj i u ženskoj konkurenciji). Takmičenje je održano u Staroj Pazovi, a učestvovalo je 12 saveza sa 48 takmičara.
D. P.