STANJE SUNCOKRETA, KUKURUZA, SOJE I ŠEĆERNE REPE NA NJIVAMA U SREDNJEM BANATU

Vreme pogoduje usevima, očekuje se dobar prinos

Stručnjaci zrenjaninske Poljoprivredne stručne službe (PSS) kažu da su povoljni agrometeorološki uslovi u prethodnom periodu omogućili intenzivan rast i razvoj prolećnih ratarskih useva

Žetva ječma nedavno je završena, rod je skinut sa površine od 3.500 hektara srednjobanatskih oranica, a stručnjaci kažu da je prinos niži nego prethodnih godina – kreće se od četiri do pet tona po hektaru. I ostale žitarice (pšenica, tritikale, ovas i raž), kao i uljana repica takođe su skinute. Krajem avgusta očekuje se žetva suncokreta i soje, a potom sledi berba kukuruza i vađenje šećerne repe.
Na teritoriji Srednjobanatskog okruga ove godine pod suncokretom je 38.000 hektara, dok je kukuruzom zasejano 92.000 hektara. Soja se nalazi na 6.500, a šećerna repa na tek 1.500 hektara.
Kako za naš list navode stručnjaci zrenjaninske Poljoprivredne stručne službe (PSS), povoljni agrometeorološki uslovi u prethodnom periodu omogućili su intenzivan rast i razvoj prolećnih ratarskih useva. Temperatura je bila u granicama proseka za juli, a padavine su bile neravnomerne po lokalitetima i količini – od 15 do 74 litara po metru kvadratnom (prema podacima meteo stanice Prognozno-izveštajne službe).

SUNCOKRET JE U DOBROM STANJU
Dospele padavine nakvasile su površinski sloj zemljišta i popravile zalihu vlage u dubljim slojevima tla.
– Neravnomeran raspored i količina padavina u regionu, uticali su da stanje useva bude neujednačeno. Na lokalitetima sa manjom količinom padavina primetan je niži rast suncokreta i kukuruza. Kao posledica manjka kiše, formirane su i manje glavice na suncokretu, ali padavine u vreme cvetanja nisu uticale na oprašivanje i oplodnju. Suncokret je u dobrom stanju i nalazi se, u zavisnosti od hibrida i vremena setve, u fenofazama od precvetavanja do formiranja i nalivanja zrna.
Prema sadašnjem izgledu, ima potencijala za dobar prinos. Kukuruzu ovakve vremenske prilike odgovaraju i na većini parcela on je u odličnom stanju. Čak i kukuruz nižeg habitusa prošao je oplodnju i nalazi se u različitim fazama formiranja i nalivanja zrna – objasnila je Ivana Vasilijić, diplomirana inženjerka poljoprivrede (ratarstvo i povrtarstvo).

O PRINOSIMA JE RANO GOVORITI
Kako objašnjavaju inženjeri PSS-a toplo vreme i dosta vlage u zemlji pogoduje kako soji tako i šećernoj repi. Soja je u fazama cvetanja, formiranja mahuna i nalivanja zrna u donjim mahunama.
– Šećerna repa je u periodu intezivnog rasta korena i prilično bujne lisne mase. S obzirom na to da su padavine uglavnom pljuskovite, a javljaju se i vremenske nepogode, štete na našem terenu nisu uočene ili nisu značajnije. Parcele pod suncokretom, koje su prve posejane u prvoj polovini avgusta biće spremne za žetvu. O prinosima je sada rano govoriti jer je pred nama još jedan nepredvidiv letnji mesec – ističe Ilija Bjelić, magistar ratarstva.
Iz Poljoprivredne stručne službe podsećaju i da nakon žetve treba zaorati žetvene ostatke. Zaoravanje strništa je posebno značajno zbog unošenja organske materije u zemljište koja se pod uticajem mikroorganizama razlaže. Mnogi problemi koji se javljaju na njivama su upravo zato što se ostavlja neobrađeno strnište poniklih useva i samoniklih biljaka.
Otkupna cena pomenutih kultura još nije poznata, jer sav rod nije ubran. Ona će biti poznata tek kada domaćini predaju prvi ovogodišnji prinos, kažu stručnjaci.

M. Malbaški