SUGRAĐANI I JVP „VODE VOJVODINE” REŠAVALI PROBLEME SA NAKNADAMA ZA ODVODNJAVANJE

Muke zadaju dugovanja, kamate i promena vlasništva

Uprkos lošem vremenu, tokom avgusta u dva navrata desetine sugrađana odazvalo se pozivu nadležnih i otišlo da reši nedoumice koje ima u vezi sa naknadom za odvodnjavanje (rešenjima, dugovanjima, kamatama i reprogramima). U punom dvorištu ispostave JVP „Vode Vojvodine” u Zrenjaninu, sa rukama punim papira, strpljivo su čekali red.

Veliki broj sugrađana reklamirao je račune zbog nepoklapanja iz perioda kada je o naknadi za odvodnjavanje vodila računa Poreska uprava (do 2016. godine). Korisnici smatraju da „Vode Vojvodine” ne mogu potraživati naknadu za koju nisu izdali račun.
– Iako sam redovno plaćala, svake godine mi stiže dug iz perioda pre 2016. godine, sa kamatom. Nije mi jasno zašto to nije evidentirano, zato sam danas ovde. Čekam više od sat vremena, a desetak ljudi je ispred mene – kaže sugrađanka čije je ime poznato redakciji.

NESLAGANJE PODATAKA
Zbog obaveza iz prethodnog perioda i kamata koje su stigle na naplatu, na sastanak je došao i Steva Roksić iz Zrenjanina. Kako kaže, u pitanju je naknada za odvodnjavanje za njive koje se nalaze u Neuzini. Na osnovu uložene žalbe pola duga mu je otpisano, a za drugu polovinu dobio je reprogram.
– Biće poslat dopis u Novi Sad, gde će odrediti koliko će iznositi mesečna rata. Zadovoljan sam dogovorom, naknada nije velika kada se zaostatak podeli na godinu dana. Isti je trošak kao za par kutija cigareta mesečno – objašnjava Roksić.

Već osam godina na adresu Milene Cerne stiže račun za zemljište kojeg se na ostavinskoj raspravi odrekla u korist naslednika. Iako ima dokument koji to dokazuje, od 2014. godine do sada taj podatak nije stigao do katastra.
– Neću više da plaćam, jer nije moja obaveza. Nije to neki novac, ali je za moju penziju previše. Bolesna sam, ne mogu da se šetam i sedim na kiši, jer oni nisu povezani. To je sramota – kaže Cerna.
U sličnu situaciju zbog nepovezanosti baza dospela je i Verica Golić. Ona je došla da se žali na pristiglu obavezu za parcelu koja više nije u njenom vlasništvu.
– Prodala sam zemlju, a novi vlasnik nije sve rešio u katastru. Zbog toga računi još uvek stižu na moje ime – kaže ona.
Deo sugrađana naglasio je da zbog sušnih godina treba smanjiti kamate. Neki su na sastanak došli da provere da li imaju dugovanja i reše nedoumice oko kvalifikacije zemljišta.

PROVERITI KATASTAR
U dva termina u Zrenjaninu javilo se 145 obveznika. Mnogi od njih rešavali su probleme i za ostale članove porodice, rođake i prijatelje, pa se po terminu u proseku obradilo po stotinjak zahteva. Ukoliko bude interesovanja, biće zakazan i treći susret, kažu iz JVP „Vode Vojvodine”.
Kao i prošle godine, najviše nedoumica i pitanja odnosilo se na trenutno stanje duga, preuzeta stanja od Poreske uprave, promene vlasništva, reprograme i obračun kamata.
Naknada za odvodnjavanje i obveznik utvrđeni su na osnovu podataka koje početkom godine „Vodama Vojvodine” dostavlja katastar nepokretnosti. Budući da se veliki broj žalbi odnosi na neslaganje aktuelnog stanja sa podacima iz katastra, iz Službe za odnose sa javnošću ovog preduzeća objašnjavaju da se prema odredbama zakona svojina na nepokretnostima stiče, prenosi i ograničava upisom u katastar, a prestaje brisanjem tog upisa. Kako navode, posle kupoprodaje imovine upis u katastar je obaveza novog vlasnika, a ne „Voda Vojvodine”.
– Rešenja stižu na onoga ko je u tom trenutku upisan kao vlasnik. Kupoprodajni ugovor nije dokument na osnovu kojeg možemo da menjamo zvanične podatke katastra – kažu nadležni.
Obavezu plaćanja naknade za odvodnjavanje imaju vlasnici poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, kao i objekata u meliracionom području, podsećaju iz „Voda Vojvodine”.

J. Šormaz