SVEČANA AKADEMIJA POVODOM STOGODIŠNjEG JUBILEJA ORGANIZACIJE U ZRENjANINU

Tradicija se nastavlja – uvek sa narodom

Savez organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije danas okuplja 88 organizacija u kojima je više od 17.000 članova. Jedan vek postojanja je učinio da organizacija ojača i nastavi svoje aktivnosti, a uporni rad rukovodstva Saveza u Beogradu i razumevanje Ministarstva odbrane Republike Srbije, učinili su da joj se vrati status organizacije od posebnog značaja za odbranu. Naša organizacija u Zrenjaninu, obnovila je rad 2016. godine. Organizaciju čine ljudi, ali bez pomoći lokalne samouprave i Vojske Srbije, sigurno da ne bismo mogli da delujemo na pravi način – rekla je Tanja Dulović prilikom obeležavana značajnog jubileja.
M. Bečejac

Opširnije u štampanom izdanju

OLYMPUS DIGITAL CAMERA