Svečana maskarada

Piše: Ljiljana Bailović

 

Na Beogradskom univerzitetu rešili su da usvoje nove pravilnike o utvrđivanju plagijata i lažnih diploma, kojima će biti regulisane i takve pojave kao što su auto-plagiranje, izmišljanje rezultata i njihovo krivotvorenje. Doduše, Senat BU još se nije do kraja usaglasio oko svih tih procedura, ali su se, izgleda, svi složili oko promocije doktora nauka. Kako su nas o tome izvestili dnevna glasila, to će biti svečani čin – „svečaniji nego do sada”. Promocija doktora nauka, naime, sada se organizuje dva puta nedeljno, ubuduće će biti dva puta mesečno, ali će obuhvatiti više disertacija – a u nekim medijima pominje se i uvođenje svečanih toga, pa i kapa…
Ne znam zašto bi se one smešne kape i šiš-miš toge, kakve gledamo u američkim filmovima kao obavezni dekor „akademske zajednice” – smatrale svečanim i ovde kod nas?! Mislim – u redu je to za zemlje koje baštine takvu tradiciju iz srednjeg veka, baroka, klasicizma (kako gde). Ali kod nas to nije ni srednjovekovna, ni novija tradicija, pa ne znam onda čemu te toge? Da se svečanost upodobi – kakvom i čijem nasleđu? Dosta što pojedine privatne škole insistiraju na takvim detaljima, ali one ionako tvrde da imaju licence iz tih zemalja…
Vidim da se „svečane toge” uvode i u pravosuđe – prvi kontigent već se šije i uskoro ćemo ih, kažu, videti na našim sudijama. Valjda da bi sudije izgledale dostojanstvenije, šta li… Samo se nadam da u ovo „sudijsko dostojanstvo” neće, kao obavezan deo, ući i napuderisane perike, bar toliko…
Sa pravdom je, dakle, kod nas sve u redu, samo nam još toge fale. Pa kad se, konačno, sudije u njih maskiraju, poverenje u sudstvo ima naglo da poraste. Uostalom, obratite pažnju na autoritet kojim zrače sve sudije odreda, kad se pojave u takvim odorama u anglo-saksonskim filmovima! Što ne bi i u Srbiji, šta nas košta da probamo…