TEHNIČKI FAKULTET NASTAVLjA SARADNjU SA INFORMACIONIM KOMPANIJAMA

„Vega” i „Konsultir” – nova šansa za buduće programere
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” pruža studentima dobre uslove za sticanje programerskih znanja i ima razvijenu saradnju sa Kompanijom „Levi9”. Sa preduzećima „Vega” (Vega IT Sourcing) i „Konsultir” želimo da uspostavimo poslovno-tehničku saradnju. Važno nam je da studenti stiču praksu u ovim firmama. Zajednički ćemo raditi na razvojnim projektima – rekla je profesorka dr Dragica Radosav, dekanka Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu, u sredu, prilikom predstavljanja ovih kompanija. Očekuje se da će i Naučno-nastavno veće dati podršku potpisivanju sporazuma.

M. B.
Opširnije u štampanom izdanju