SVEČANIM PRIJEMOM POČELA NOVA AKADEMSKA GODINA

Nastavlja se obrazovanje pod maskama

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” i Visoka tehnička škola strukovnih studija bili su 1. oktobra u znaku svečanog prijema brucoša. Zbog epidemijskih mera, tradicionalni prijem za nove studente održan je po grupama. Nastava će biti organizovana onlajn, a akademci će dolaziti samo na vežbe, takođe u okviru grupa. Na obe obrazovne institucije, svečanost je počela intoniranjem državne himne „Bože pravde”, a na Tehničkom fakultetu je potom usledila studentska himna „Gaudeamus igitur”.
Za 213 brucoša, upisanih na prvu godinu osnovnih akademskih studija na Tehničkom fakultetu, prijem je bio prganizovan u tri grupe. Novim studentima se obratila dekan prof. dr Dragica Radosav, kao i prodekani: za nastavu doc. dr Sanja Stanisavljev, za nauku prof. dr Ljiljana Radovanović i finansije doc. dr Darko Radovančević, kao i student-prodekan Dragan Lazić. Uz dobrodošlicu, predočeni su i načini po kojima će se studirati, a koji su uslovljeni merama zbog epidemije korona virusa. Predstavljeni su profesori, upoznati su sa tradicijom, uslovima i radom u savremeno opremljenim kabinetima i laboratorijama.
M. Bečejac

Opširnije u štampanom izdanju