Szent Ágota napján ünnepeltek a magyarcsernyeiek

Búcsút ünnepeltek Magyarcsernyén

Magyarcsernyén, február 5-én megünnepelték a templom védőszentjének, Szent Ágotának a napját. Az ünnepi szentmisét msgr. Fiser János atya mutatta be paptársaival, Masa Tamás atya pedig, szónoklatában kiemelte Szent Ágota tanúságtételét  Krisztus iránt.
Szent Ágota 231-ben, febr. 5-én született Szicíliában, Catanij városában, előkelő családban. Decius császár alatt szenvedett vértanúhalált, mivel nem volt hajlandó  engedni csábításának és megtagadni Krisztust. A kínvallatás során hóhérai összeroncsolták, majd levágták a melleit. Halálának évfordulóján, amikor a várost a vulkánkitörés fenyegette, a nép tőle kért segítséget és megállította a forró kiömlő lávát. A katolikus Máltát is (1551-ben) megvédte a török hódítástól. Azóta is a Szent segítségét kérik a bajba jutottak és betegek, a földrengések, vulkánkitörések, tüzek ellen.  Szent Ágota Málta és a Málta Lovagrend védőszentje is.
A szent szűz a Krisztus iránti hűségre tanít bennünket, még akkor is, ha az áldozattal jár. Példát mutat a fiataloknak is, őrizzék meg testi és lelki tisztaságukat. Különösen azokat a fiatalokat óvja, akik életüket Istennek szentlik.
A szentmise végén a lelkipásztorok és hívek hódolatukat fejezték ki Szent Ágota ereklyéi előtt.