TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN” U SUSRET DRUGOM UPISNOM ROKU

Popunjeno 204 mesta, za brucoše ostalo još 145

Prošle godine, u prvom upisnom roku na jedinoj visokoškolskoj državnoj ustanovi u regionu, bilo je upisano 224 studenta (na budžetu 194). Posle prvog roka, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” popunio je 204 mesta na osnovnim akademskim studijama – 171 za budžetske i 33 za samofinansirajuće studente, tako da je za drugi rok, o kome odluku donosi Naučno-nastavno veće, ima još 145 mesta – 69 na budžetu i 76 za brucoše koji sami plaćaju školarinu.
– Kada zbog pandemije korona virusa naš Fakultet nije mogao da se promoviše u školama, među maturantima, ocenjujemo da je prvi upisni rok dobro prošao. U drugom roku očekujemo da će se prijaviti studenti koji nisu položili prijemne ispite na drugim fakultetima (a svi su bili u isto vreme) ili iz drugih razloga – kaže prof. dr Dragica Radosav, dekanka Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin”.
Mesta i na budžetu i na samofinansiranju ima za informacione tehnologije (32 – 9 na budžetu, 23 samofinansiranje), informatiku i tehniku u obrazovanju – 13 (8 odnosno 5), menadžment informacion ih tehnologija – 2 (samofinansiranje), informacione tehnologije – softversko inženjerstvo takođe 2 (samofinasiranje), inženjerski menadžment – 27 (6-21), mašinsko inženjerstvo – 18 (8-10), odevno inženjerstvo 22 (12-10), inženjerstvo zaštite životne sredine (studijski program sa novosadskim Fakultetom tehničkih nauka) – 18 (13-5) i industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte gasa – 21(13-8).
Od studijskih programa, prema očekivanju, budući akademski građani su najviše bili zainteresovani za menadžment informacionih tehnologija i informacione tehnologije – softversko inženjerstvo, na kojima je ostalo mesta samo za one studente koji će sami plaćati školovanje.

M. Bečejac