VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

U očekivanju drugog upisnog roka

Prvi upisni rok na visoke škole i fakultete je završen. Prema podacima, gotovo da svuda ima slobodnih mesta i za drugi rok.
Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija (VTŠSS), završen je upis na osnovne strukovne studije. Upisano je 77 studenata na budžetu i 9 samofinansirajućih. Slobodnih mesta ima: budžet 22 i 225 samofinansiranje. Na smeru elektrotehnika i računarstvo, upisano je 19 studenata, na budžetu ima 4 mesta, a na samofinansiranju 16. Za inženjerstvo zaštite na radu nema mesta, dok je smer tehnološko inženjerstvo izabralo 19 brucoša – mesta ima za još 13 budžetskih i 118 za kandidate koji sami plaćaju školovanje.
Mašinsko inženjerstvo studiraće 13 studenata, mesta ima za još 5 na budžetu, kao i 42 na samofinansiranju. Inženjerski menadžment u kriznim uslovima upisalo je 5 studenta, za drugi rok ima još 6 mesta za budžetske, kao i 49 za one koji sami plaćaju studije.
– Zadovoljni smo upisom planiranim za budžet. Potrudićemo se da privučemo što veći broj kandidata u septembarskom upisnom roku – kaže dr Mile Lovre, direktor Škole.

M. B.