TEHNIČKI FAKULTET: Najviše slobodnih mesta na samofinansiranju

Posle prvog upisnog roka, na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” preostalo je 198 mesta, 77 za studije na budžetu i 121 za samofinansiranje. Prijava kandidata je 4. i 5. septembra, sledećeg dana oni će polagati prijemni ispit, a upisivaće se od 12. do 14. septembra.

Od 410 kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, na budžet su u prvom roku upisana 172 brucoša i 40 onih koji sami plaćaju studiranje.

Na informacionim tehnologijama slobodno je osam mesta za samofinansiranje, a informatici i tehnici u obrazovanju 14 na budžetu i šest na samofinansiranju. Menadžment informacionih tehnologija: 2 budžet i 14 samofinansiranje, dok su na informacionim tehnologijama – softversko inženjerstvo slobodna samo dva mesta na samofinansiranju.

Dosta je mesta ostalo za septembar na inženjerskom menadžmentu – 21 budžetsko i 34 samofinansirajuća. Na budžetu, za mašinsko inženjerstvo ima 15, a za samofinansiranje 9 mesta.

Sedam mesta je slobodno na studijskom programu odevno inženjerstvo, i to na budžetu, kao 15 za brucoše koji sami plaćaju školovanje. Na studijskom programu inženjerstvo za zaštitu životne sredine – 18 mesta je na budžetu i 10 samofinanisiranju. Za industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa budžet je popunjen, a oni koji žele da upišu ovaj program na samofinansiranju na raspolaganju imaju 23 slobodna mesta.