TEHNIČKI FAKULTET: Prijavljeno 230 kandidata

Na osnovne akademske studije na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” konkursom je predviđen upis 410 studenata: 249 čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 161 samofinansirajućih brucoša. Prvi konkursni rok je završen, a prijavljeno je 230 kandidata.

Najveći broj budućih studenata opredelio se za informacione tehnologije – 76, informacione tehnologije – softversko inženjerstvo – 51 i industrijsko inženjerstvo eksploatacije nafte i gasa – 32. Za informatiku i tehniku u obrazovanju nije se prijavio nijedan kandidat. Na menadžmentu informacionih tehnologija petoro, a za inženjerstvo zaštite životne sredine sedam.

Polaganje prijemnog ispita je 28. juna, 2. jula je objavljivanje preliminarne rang liste, 4. jula – objavljivanje konačne rang liste i od 4 do 11. jula je upis primljenih kandidata.

M.B.