TEHNIČKI FAKULTET: U drugom roku konkurisalo 33 kandidata

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u drugom konkursnom roku  u prvu godinu studija u školskoj 2021/2022. godini, može da upiše ukupno 210 studenata na 94 budžetska i mesta na 116 na samofinansiranju. Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu, po konkursu, bilo je 2. i 3. septembra i prijavilo se 33  kandidata.

Za informacione tehnologije prijavilo se ukupno 13 kandidata, (gde je raspisan konkurs za ukupno 44 slobodna mesta  – 21  budžetsko i 23 samofinansirajuća), informacione tehnologije – softversko inženjerstvo , opredelilo se njh pet  ( budžet je popunjen u prvom konkursnom roku, ostalo je 11 mesta na samofinansiranju), zatim, na inženjerskom menadžmentu –  9 kandidata od ukupno  52 slobodna mesta (18 na budžetu i 34 na samofinansiranju) .

Studijski program mašinsko inženjerstvo ima dva kandidata na ukupno 15 slobodnih mesta (6 na budžetu i 9 na samofinansiranju), odevno inženjerstvo može da upiše  35 studenata  (20 na budžetu i 15 za samofinansiranje), za polaganje prijemnog nema prijavljenih kandidata.

Inženjerstvo zaštite životne sredine je zajednički studijski program sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu  a prijavila su se dva kandidata, dok po konkursu ima 24 slobodna mesta (14 na budžetu i 10 na samofinansiranju) i  za smer industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa konkurisala su dva kandidata, za preostalih 29 mesta (15 na budžetu i 14 na samofinansiranju).

Uz pretpostavku da  svi kandidati polože prijemni i upišu se,  ostaće 177 slobodnih mesta : informacione tehnologije – 31; informacione tehnologije – softversko inženjerstvo – 6;inženjerski menadžment – 43; mašinsko inženjerstvo – 13; odevno inženjerstvo – 35; inženjerstvo zaštite životne sredine – 22 i industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa – 27.

Slobodna mesta će biti raspoređena na budžetu i samofinansiranju posle upisa kandidata. Polaganje prijemnog ispita je u ponedeljak, 6. septembra, objavljivanje konačne rang liste 10.septembra , a upis  od 13 do 15 septembra. Uputstvo za upis studenata se nalazi u tekstu konkursa, a svi potrebni obrasci se kupuju u fakultetskoj knjižari. Kandidati koji ne ostvare pravo na finansiranje iz budžeta Republike Srbije, školarinu, koja za narednu školsku godinu iznosi 80.000 dinara  mogu platiti u 10 mesečnih  rata.

Dekanka Fakulteta prof.dr Dragica Radosav kaže da se broj kandidata održao na prošlogodišnjem nivou, te da, s obzirom na ukupnu situaciju, mogu biti zadovoljni.

Ovogodišnjim konkursom je bio planiran upis 385studenata: 250 na budžetu I 135 na samofinansiranju.

M.B.