TF „MIHAJLO PUPIN”: Danas prijemni ispit

Tehički fakultet „Mihajlo Pupin” upisaće u školsku 2017/2018. školsku godinu, 410 studenata, i to 249 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 161 samofinansirajuća. Do sada, prijavljeno je 275 kandidata, najviše za informacine tehnologije. Svi kandidati sutra polažu prijemni ispit.

Konkursom je planiran upis za Informacione tehnologije 80 studenata (budžet 55), informatiku i tehniku u obrazovanju 20 (14), menadžment informacionih tehnologija 25 (10),  informacione tehnologije – softversko inženjerstvo 40 (25), inženjerski menadžment 80 (45), mašinsko inženjerstvo 40 (30), odevno inženjerstvo 40 (25), inženjerstvo zaštite životne sredine (zajedno sa FTN – 25), industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa 50 (20).

Najveće interesovanje je za informacione tehnologije – prijavljena su 74 kandidata, i za informacione tehnologije – softversko inženjerstvo – 61, inženjerski menadžment – 55. Za informatiku i tehniku u obrazovanju konkurisala su samo tri kandidata.
Objavljivanje preliminarne rang liste je 30. juna, a 4. jula konačne. Od 4. do 12. jula je upis primljenih kandidata.

M.B.