TF „MIHAJLO PUPIN“: Komemoracija povodom smrti prof. dr Dejana Đorđevića

Posle kraće bolesti, u Beogradu je preminuo prof. dr Dejan Đorđević (16.2.1966 – 20.9.2022), a sahranjen je na Novom groblju. Dr Đorđević je bio redovan profesor i šef katedre za menadžment Tehničkog fakuletata „Mihajlo Pupin“ Univerziteta u Novom Sadu, na kome je u aprilu 2000. godine izabran u zvanje docenta, a maja 2005. stiče zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast menadžment. U redovnog profesora promovisan je 15. oktobra 2012. godine.

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ danas je održana komemorativna sednica povodom preranog odlaska omiljenog profesora i kolege kojoj je prisustvovala i porodica Đorđević.

Na komemoraciji su govorili prof. dr Dragica Radosav, dekanka Fakulteta, prodekanka doc. dr Sanja Stanisavljev, prof. dr Dragan Ćoćkalo (koji je govorio o biografiji svog kolege i saradnika), Nikola Petrović, student prodekan, Edit Terek Stojanović u ime sadašnjih i Tanja Vuković u ime bivših studenata.

Veliki je i dragocen rad dao dr Đorđević razvoju našeg Fakulteta, ali i Gradu Zrenjaninu i celoj akademskoj zajednici. Mada je dolazio iz Beograda, nikada nije kasnio na predavanja, na odbrane diplomskih, specijalističkih, master i doktorskih disertacija. Nemerljiv je njegov doprinos struci i nauci, i gubitak koji smo doživeli njegovom smrću je veliki. Uvek je znao da pokaže šta znači biti dobar profesor, kolega i čovek – rekla je dr Dragica Radosav.

Prof. dr Dejan Đorđević nas je napustio kada smo to najmanje očekivali. Otišao je iako je bio neizmerno potreban studentima, kolegama, saradnicima i pre svega svojoj porodici. Ono što ostaje jeste život vredan poštovanja – rekla je Edit Terek Stojanović.

M.B.