TF „MIHAJLO PUPIN”: Probni prijemni ispit

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu prvi put je danas organizovao probni prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije. Cilj ove aktivnosti je psihološka priprema potencijalnih kandidata i njihovo informisanje o proceduri polaganja prijemnog ispita. Kandidati su mogli da se prijave za probno polaganje prijemnih ispita iz predmeta koji su na ovom Fakultetu predviđeni za upis na pojedine studijske programe. Polagalo ga je 80 srednjoškolaca – maturanata.

Probni prijemni ispit trajao je dva sata, kao što će i pravi prijemni.

Rezultati se neće bodovati, niti će se kandidati rangirati, a rešenja će biti javno istaknuta na sajtu Fakulteta, te će svaki kandidat moći da utvrdi uspešnost sopstvenog rada. Probni prijemni ispit, naravno, ne može da zameni zvanični prijemni ispit, koji će se održati krajem juna.

M.B.