„TOČAK AUTO” RASPISAO KONKURS: Pronađite mehaničara i osvojite nagradu

Sve je teže naći kvalitetan stručni kadar uprkos svim radnim povoljnostima koje se nude. Zbog toga su poslodavci primorani da se snalaze na razne domišljate načine. Time su se vodili u „Točak autu” kada su smislili orginalnu ideju. Naime svako ko pronađe kvalifikovanog kanditata dobiće nagradu u iznosu od 600 evra. Zainteresovani za poziciju automehaničara i autolimara mogu i sami sebe prijaviti, ponuda o nagradi svakako važi. Jedini uslov je da kandidat samostalan u poslovima koje je potrebno da obavlja i da ima višegodišnjeg iskustva.

Ova neobična ideja kompanije „Točak grupa” donela je i prve rezultate. Naime Boba Bošnjak je prijavila svog supruga Jovana pre nekoliko meseci i garantovala za njega. Jovan se sjajno pokazao i kao majstor tako da je Bobi prošle nedelje uručen ček u iznosu od 600 evra. Ova nagrada je došla u dobar čas pošto Boba i Jovan očekuju prinovu za par nedelja.

Školstvo u Srbiji ne prati potrebe privrede za određenim profesijama, a neophodno je da se

proizvode obrazovni profili koji su u deficitu, a koji bi bili gotovo sa sigurnim zaposlenjem nakon

završetka školovanja. Bitno je da se nastavni programi prilagode kako bi odgovarali onome što

tržište rada traži. Podizanje ugleda zanatskih profesija poput automehaničara, autolimara,

farbara, bravara od krucijalnog je značaja, jer su to sada, a tek će biti poslovi koji su dobro

plaćeni i traženi. Automobilska industrija se iz dana u dana sve više razvija i napreduje, a ono

što se od automehaničara očekuje je da pre svega voli automobile i da stalno prati nove

trendove, da se informiše se o novinama na automobilskom tržištu i da bude voljan i spreman

na stalnu edukaciju.