TREĆI, ZAVRŠNI DAN FORUMA O REGIONALNOM RAZVOJU: Životna sredina u fokusu

Pet regionalnih razvojnih agencija (Banat, Bačka, Srem, Panonreg i Južni Banat) uz podršku Pokrajinske vlade, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupvravu organizovalo je drugi Forum o regionalnom razvoju Autonomne pokrajine Vojvodine, u hotelu „Vrdnička kula“ u Vrdniku.

Tema trećeg i poslednjeg dana ticala se životne sredine. Prvo se prisutnima obratio Milan Mirić, direktor Regionalne razvojne agencije Srem, a uvod u današnju temu predstavila je Nataša Đereg, direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj i koordinatorka Radne grupe za poglavlje 27 u NKEU. I ovog puta održana su dva panela.  Prvi je nosio naziv Čista životna sredina i regionalni razvoj. Moderator jebio Igor Jezdimirović, predsednik Upravnog odbora, Inženjeri zaštite životne sredine. U fokusu drugog panela našao se biootpad u kontekstu zelene tranzicije. Vodio ga je je Zoran Kapor direktor, GFA South East Europe.

 

Kao primer dobre prakse u oblasti životne sredine našla se ,,Proizvodnja ekološki prihvatljivog goriva i smanjenja emisije GHG”. Prezenteri su bili Milan Mirić direktor Regionalne razvojne agencije Srem i dr Mirjana Kranjac – direktorka, REHAMP doo Novi Sad.

M.Malbaški

Foto: Jovan Drndak Njegović