U AKCIONARSKOM DRUŠTVU „DIJAMANT” SVE MANjE MALIH AKCIONARA

Uzimaju pare i odlaze

Ukoliko bi ih „udomio” po ceni koju „Dijamant” ovog leta sam plaća malim akcionarima za otkup sopstvenih akcija, „Agrokor”, vlasnik 96 procenata njenog kapitala, za ovu zrenjaninsku kompaniju dobio bi najmanje 103 miliona evra. Knjigovodstvena vrednost akcije „Dijamanta” od 20. januara 2015. do sada, sa 283 popela se na 354 evra, dok je rast njene takozvane procenjene vrednosti još drastičniji – sa 196,5 stigao je do 392,2 evra. Pošto mu je kapital „raspodeljen” na ukupno 272.485 akcija, „Dijamant” trenutno knjigovodstveno vredi 96,5 miliona evra, dok je shodno proceni beogradskog Instituta za ekonomiku i finansije, taj iznos veći i za deset miliona evra.
Izgleda neverovatno ali je istina. Shodno odlukama Nadzornog odbora, knjigovodstvena vrednost akcije „Dijamanta”, ali i njihova takozvana procenjena vrednost (u skladu sa nalazima ekspertskih kuća), u protekle dve godine porasla je uprkos činjenici da od aprila 2015. godine kompanija više ne poseduje 4.200 hektara prvorazrednih banatskih oranica, da je zimus prodala skoro 97 hiljada tona sirovog suncokreta (umesto da ga preradi u ulje i tako bolje naplati), da je „Agrokor”, njegov dominantni vlasnik, u izuzetno složenoj finansijskoj situaciji.
Da je ovo poslednji mogući povod za „pumpanje” vrednosti kapitala „Dijamanta”, govori i to što je 26. juna 2016. godine, kada je finansijski glib zagrebačkog koncerna počeo da se uočava, procenjena vrednost akcija prvi put stigla njihovu knjigovodstvenu vrednost (340,67 u odnosu na 340,24 evra). Od tog trenutka beogradski Institut za ekonomiku i finansije takozvanu procenjenu vrednost akcije „Dijamanta” drži iznad knjigovodstvene vrednosti. Ova prva u skladu je domaćim propisima pošto na berzi u predviđenom periodu nije bilo prometa akcija, pa se ni njihova vrednost nije mogla izvagati po tržišnim kriterijumima, na osnovu ponude i potražnje.
Na osnovu zahteva poverilaca Todorićevog „Agrokora”, a pre svega onih najvećih – ruskih bankara – u Srbiji je zagrebačkom koncernu, odnosno sada hrvatskoj državi i njenom prinudnom upravniku „Agrokora”, Anti Ramljaku, privremeno zabranjeno da otuđuje i opterećuje 261.987 akcija koje ima u „Dijamantu”. Najveća srpska fabrika ulja po svemu sudeći ima tretman monete za potkusurivanje Hrvatske i ruske „Sber banke” kao najvećeg poverioca „Agrokora”. Rusi sigurno neće pristati da uvaže procene Nadzornog odbora, odnosno ekspertske kuće koju je on angažovao, kada je u pitanju vrednost „Dijamanta”. Sigurno će ih proveriti na tržištu i nema sumnje da to već i čine…

  • „Dijamant” otkupio 5.080 svojih akcija
    Pošto se nisu saglasili sa odlukama većinskog vlasnika (Ante Todorića) na Skupštini održanoj 29. juna (a po pitanjima raspolaganja imovinom velike vrednosti), takozvani mali akcionari isposlovali su pravo da, shodno domaćim propisima, kompanija „Dijamant” od njih otkupi sopstvene akcije. Od njih šest ovog leta „Dijamant” je preuzeo svojih 5.080 akcija, plativši ih 110 evra više (po komadu) nego početkom 2015.

Z.Dedić