U GRADSKOM BUDžETU MANjE PARA ZA DIREKTNE KORISNIKE

Direkciji manje 240 miliona dinara
Izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu, takozvani rebalans, uslovio je i izmene plana i programa rada, odnosno finansijskog plana direktnih i indirektnih budžetskih korisnika. Ovim, prvim rebalansom budžeta Grada Zrenjanina za 2016. godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 5.044.990.648 dinara, što predstavlja umanjenje od 9,67 odsto u odnosu na usvojenu Odluku o budžetu za tekuću godinu.
Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina” su ovim rebalanskom ukupno umanjena budžetska sredstva u iznosu od 242.292.776 dinara. Povećana su kreditna sredstva koja sad iznose 37.674.362 i sredstva od Uprave za kapitalna ulaganja APV za 19.499,147.
Što se tiče izvora sa drugih glava budžeta a koja su poverena „Direkciji”, dato im je u nadležnost izvršavanje poslova oko „Participativnog budžetiranja”. Prema skupštinskom izveštaju za program poslovanja, za ovaj projekat bilo je namenjeno 24,3 miliona dinara za radove u 27 mesnih zajednica, a rebalansom programa „Direkcija” je dobila još 3,7 miliona dinara, što čini ukupno 28 miliona za njegovu realizaciju. Takođe, povećan je i Fond naftne rente – 17.152.000 dinara za raspodeljena sredstva ostvarena u 2015. godini.
Došlo je do umanjenja i u agrarnom budžetu za 100 miliona dinara, a smanjena su i sredstva iz budžeta za Fond za zaštitu životne sredine za 70.500.000 dinara. Umanjenja se odnose, između ostalog, i na sredstva koja su planirana za upravljanje otpadnim vodama, kao i za javnu rasvetu, ukupno 17 miliona dinara. Umanjena su i budžetska sredstva za održavanje puteva i upravljanje saobraćajnom infrastrukturom, oko 120 miliona dinara.

S. Vorkapić