U Jaša Tomiću razgovarali o unapređenju lokalnog turizma

Važan i internet marketing

Inicijativa za ruralni razvoj – „Centar” Jaša Tomić, organizovala je proteklog vikenda dvodnevni seminar pod nazivom „Razvijajmo turizam u Jaši“, koji se realizuje uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kao i Opštine Sečanj i njene Turističke organizacije, mesnog Udruženja žena „Ljiljan“ i OŠ „Stevan Aleksić“.
Među učesnicima seminara bili su i predstavnici Organizacionog odbora FETRE, Lovačkog društva, udruženja žena iz Boke i Jarkovca, KOC „Jovan Dučić“ Sečanj. Od pojedinaca, posebno iskustvo u ovoj oblasti mogli su da izlože vlasnici ugostiteljskih radnji „Mrvica“ i „Leka“, zatim Jašatomićanke sa tradicionalnom gastronomskom ponudom – kao i Sečanjac Milenko Milićević, organizator jedinstvenog kampa za rukometne golmane „Praktik“, i jedan od retkih pojedinaca u ovoj opštini posvećenih razvoju turizma.
Između ostalog, razgovarano je o brendiranju, poslovnom komuniciranju i internet marketingu.
– Učesnici su kao glavne probleme naveli nedovoljan broj ljudi u organizovanju turističkih događaja i prezentaciji ponude, odsustvo PR službe i potrebu njenog razvijanja, a kao povoljnu okolnost su istakli svesrdnu podršku lokalne samouprave i predsednika opštine Predraga Miloševića lično – kaže Miljana Milošević, direktorka Turističke organizacije – Sada nam, nakon dva dana seminara predstoje i dva meseca mentorskog rada sa polaznicima.
S. M.