U KAKVOM SU STANjU ŠKOLSKE ZGRADE

Grad Zrenjanin u saradnji sa „Direkcijom za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina” će do izrade budžeta za 2016. godinu uraditi monitoring stanja objekata svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada.
Stručni timovi „Direkcije” utvrdiće u kakvom stanju se škole trenutno nalaze, a zatim odrediti prioritete za popravku i rekonstrukciju svakog objekta. Na osnovu toga, sprovešće se objedinjena nabavka za sve škole početkom 2016.godine. Ovo je način da lokalna samouprava stekne pravi uvid u stanje školskih zgrada, unapredi brigu o njima, ali bez dodatnog opterećivanja škola finansijskim planiranjem i sprovođenjem pojedinačnih javnih nabaki za radove. Cilj ove akcije je poboljšanje uslova rada u školama uz akcenat na bezbednost i zdravlje naših najmađih sugrađana.