U TOKU NABAVKA ZA ODRŽAVANJE JAVNOG OSVETLJENJA U GRADU I SELIMA

Dugoročni cilj – smanjenje troškova

Za osmi maj zakazano je otvaranje ponuda za javnu nabavku za redovno održavanje javnog osvetljenja u gradu Zrenjaninu i naseljenim mestima. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža ponuđena cena.
Konkursna dokumentacija je iscrpna. Zauzima 46 stranica sa obiljem tehničke dokumentacije već postojećeg sistema javnog osvetljenja. Takođe, obuhvata navođenje zahtevanih karakteristika (specifikacija) kvaliteta, količine i opisa dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanje kontrole kvaliteta, rok i mesta izvršenja ili isporuke određenih dobara.
Tehnička dokumentacija i planovi u koje treba da se uklopi ponuđač sadrži velik broj grafičkih šema funkcionisanja osvetljenja (vreme uključivanja i isključivanja svetiljki).
M. S-n.

Opširnije u štampanom izdanju