ULAGANJE U VISOKO ŠKOLSTVO: Novac za tekuće popravke i opremu

Jedanaest fakulteta, tri visoke škole i studentski domovi u Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu dobili su 35,8 miliona dinara za tekuće popravke, održavanje zgrada, objekata i opreme. Ustanovama je pripalo 29,8 miliona, a studentskim domovima šest miliona dinara putem konkursa Pokrajine namenjenog poboljšanju standarda u visokom školstvu. O tome je odlučeno 15. novembra na sednici Pokrajinske vlade. Sredstva su dobili i Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” i Visoka tehnička škola strukovnih studija, kao i Studentski dom „Mihajlo Predić – dr Miša”. 

– Kada je u pitanju naša visokoškolska ustanova, novac ćemo uložiti u popravku krova zgrade – rekao nam je dr Milorad Rančić, direktor VTŠSS. 

M.B.