ULICA RADNOTI MIKLOŠA U MUŽLJI OTVORENA ZA SAOBRAĆAJ

Posao obavljen u roku

Nakon što su završeni svi radovi na sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži i vraćena putna površina u prvobitno stanje, u ulici Radnoti Mikloša je u subotu, 26. decembra, dozvoljeno odvijanje saobraćaja.
Prema rečima Siniše Gajina, rukovodioca Službe informisanja i poslovnih komunikacija iz Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, radovi su završeni u predviđenom roku, a njihova ukupna vrednost iznosila je 11,8 miliona dinara.
S. V.

Opširnije u štampanom izdanju