Umesto španske, „italijanska serija“

Piše: Dalibor Bubnjević

Zrenjaninci su očekivali novogodišnje darove! Međutim, putem medija (pri)stiglo im je kontroverzno saopštenje investitora fabrike vode u pokušaju?! Sugrađane je zbunio kako sadržaj, tako i rečnik javnog obraćanja „Grupe Zilio“ d.o.o. Beograd.
Iz saopštenja se može zaključiti da je glavni krivac što fabrika ne radi – Ministarstvo zdravlja. Pritom se ne navodi ni jedan kontra argument pravnom stavu nadležnog državnog organa. Takođe, zanemaruje se prvostepeni akt pokrajinskog inspektora koji je, po svemu sudeći, u saglasju sa mišljenjem kolega iz Beograda.
Investitor smatra da je „ne svojom krivicom pretrpeo ogromne gubitke koji se svakim danom uvećavaju zbog potpune nezainteresovanosti administracije da ovo pitanje reši“. Nejasno je kako to državna uprava ne radi svoj posao, budući da su u relativno kratkom vremenskom periodu donete dve upravne odluke?!
Predstavnik „Grupe Zilio“ ističe da su podneli tužbu protiv Ministarstva zdravlja. Pritom, ne navodi o kakvom tipu tužbe je reč – naknadi štete ili pak obraćanju Upravnom sudu za poništenje već pomenute odluke Ministarstva. Investitor najavljuje još tužbi protiv nadležnih u cilju zaštite prava i imovine, ali ne ukazuje ko su ti nadležni čiju odgovornost bi trebalo sud da utvrdi.
Sve u svemu, španska (pardon, italijanska) serija se nastavlja! Po pravilu, u ovakvim formatima, nakon emotivno nabijenog obraćanja glavnog junaka, sledi rasplet sa dramatičnim posledicama po veći broj aktera…