UNAPREĐNJE GRANIČNOG PRELAZA NAKOVO-LUNGA: Prekogranična saradnja Rumunije i Srbije

Radovi koji su planirani na graničnom prelazu sa Rumunijom u Nakovu kod Kikinde omogućiće da ovaj prelaz funkcioniše 24 časa, kao i da preko njega mogu da saobraćaju i kamoni. Ovi radovi su deo projekta „Unapređnje povezanosti Banata“ (eng. „Improvement of Banat Connectivity – IBC“).

Iako granični prelaz Nakovo-Lunga pripada kategoriji međunarodnih, on svakodnevno radi samo od sedam do 19 časova i preko njega je dozvoljen transport robe vozilima maksimalne nosivosti do tri i po tone. Planiranim radovima na srpskoj strani biće stvoreni tehnički uslovi i bezbednosno-kontrolni standardi kakvi već postoje sa rumunske strane granice. Tako je predviđeno da bude izgrađena nadstrešnica nad kontrolnim prostorom, a biće obezbeđene i dodatne kontrolne kabine, kao i elektronske rampe za svaku saobraćanu traku, video nadzor i svetlosna signalizacija. Projektom je predviđena i izgradnja toaleta za putnike, kao i prostor gde će biti omogućen rad šaltera pošte, banke, špedicije, itd. Radi stvaranja tehničkih uslova za promet robe vozilima veće nosivosti, biće obezbeđene i platforme za kontrolu teretnih vozila.

Obezbeđivanjem svih prethodnih tehničkih uslova, srpska ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova imaće dodatnu argumentaciju za izmenu postojećeg međudržavnog sporazuma u smislu celodnevnog finkcionisanja (24 časa) i da preko njega mogu da saobraćaju i kamioni. S obzirom na blizinu naseljenih mesta, a pošto je Kikinda od granice udaljena svega 10 kilometara, izgradnjom biciklističke staze povezivanje će biti još dinamičnije.

Projektom je unapređena saradnja između zbratimljenih gradova Kikinde i Žombolja. Zbog nedostatka radne snage u zapadnim rumunskim županijama i nemogućnosti da se rumunske i strane kompanije tamo dalje razvijaju, one su morale da potraže drugo rešenje u Kikindi. Prvi takav korak učinila je firma Zopas” iz Velikog Semikluša, koja je otvorila pogon u Kikindi koji danas ima 440 radnika.

Projekat „Unapređnje povezanosti Banata“ sprovodi se u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Realizuju ga JP „Putevi Srbije“, kao nosilac projekta, zatim Grad Kikinda, Opština Žombolj i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, kao partneri. Ukupna vrednost projekta je 1.813.477,53 evra.

M.M.

logo