UPIS: na „Pupinu” sutra prijemni

Kandidati koji su podneli prijave za upis u prvu godinui akademskih studija na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin”, sutra, 29. juna, polagaće prijemni ispit. Oni su mogli da konkurišu za jedan od devet smerova, a u zavisnosti od toga za koji su se prijavili, polagaće i prijemi ispit iz predmeta relevantnih za taj smer. Ispit počinje u 10 časova. Preliminarna lista biće objavljena 30. juna, a konačna rang lista 2. jula.

Prijemni ispit za Visoku tehničku školu strukovnih studija održan je danas. Za četiri studijska smera – tehnološko inženjerstvo, mašinsko inženjerstvo, zaštita na radu i inženjerski menadžment, ispit je polagalo 110 budućih brucoša. Oni su polagali test opšte tehničke kulture.
M. B.