UPRKOS DIGITALIZACIJI, MATIČARI IMALI PUNE RUKE POSLA U PRETHODNOJ GODINI

Broj sklopljenih brakova dupliran, rođenih tek tri odsto više

U protekloj godini u Zrenjaninu je rođeno 1.479 beba, sastavljeno 445 zapisnika o priznanju očinstva, zaključeno je 480 brakova, umrlo 2.328 ljudi, a za 53 sugrađana i sugrađanki otpušteno je državljanstvo, pokazuje izveštaj Odseka za poslove matičara Gradske uprave za 2021. godinu. Najveće promene zapažaju se u broju venčanih, kojih je prošle godine bilo duplo više u odnosu na 2020. Broj umrlih porastao je za 35 odsto, dok je rođenih bilo svega tri odsto više.

OSLOBOĐENI PRIKUPLJANJA DOKUMENATA
Analiza podataka pokazuje da je u 2021. godini vidljiva efikasnost Portala elektronske uprave (eUprava), zahvaljujući kojem je državnim organima omogućen pristup podacima građana. Na taj način, stranke su oslobođene obaveze da ih pribave da bi dokazale činjenice u postupcima za ostvarivanje prava.
Tako je broj izdatih izvoda iz matične knjige rođenih smanjen za 1.213, iz knjige venčanih za 953, umrlih za 607, a broj uverenja o državljanstvu za 167, pokazuju podaci Gradske uprave.
Na zahtev Zrenjaninaca u toku prošle godine izdato je 2.652 izvoda iz matične knjige rođenih (1.652 na internacionalnom obrascu), više od tri hiljade izvoda iz matične knjige venčanih (215 internacionalnih). Iz matične knjige umrlih izdato je oko devet hiljada potvrda (191).
Odsek za poslove matičara u 2021. godini poslao je blizu hiljadu izveštaja o sklopljenom braku, više od pet i po hiljada o umrlim licima. Izdao je 70 rešenja da se lice sahrani pre prijave smrti i 46 potvrda o prijavi smrti. Dostavljeno je više od četiri hiljade uverenja o državljanstvu, 462 o slobodnom bračnom stanju, sprovedene su 82 izjave o vraćanju na prezime pre sklapanja braka i 53 o upisu podataka o nacionalnoj pripadnosti. Kako bi odgovorila na zahteve sa drugih matičnih područja, Gradska uprava obradila je više od tri i po hiljade izvoda.

BRŽI POSTUPCI
Prošle godine omogućena je elektronska razmena podataka o građanima između organa, za potrebe različitih upravnih postupaka, navodi se u Dokumentu. Zahvaljujući ovoj opciji, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je elektronskim putem u 2021. godini preuzimao podatke o datumu smrti. Matičarima i njihovim zamenicima omogućeno je elektronsko slanje podataka Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kao i zahteva za određivanje i proveru jedinstvenog matičnog broja Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Upisivanje u matične knjige elektronskim putem počela su da prosleđuju i diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije, navodi se u izveštaju.
– Na ovaj način građanima je omogućeno da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese. Postupak se vodi bez odugovlačenja i uz manje troškove. Sve se može ostvariti na jednom mestu, uvidom službenog lica u podatke iz evidencija ili slanjem elektronskog zahteva drugim organima radi pribavljanja podataka – objašnjavaju iz Gradske uprave.

J. Šormaz

  • UMREŽENOST PLODONOSNA I NA SELIMA
    Najvidljivije promene u selima beleže se u broju venčanih. U mesnim kancelarijama u 2021. godini sklopljena su 184 braka (60 više u odnosu na 2020. godinu). Rođena su 72 deteta (1 više), a umrlo 444 meštana (49 više).
    Prema podacima iz Izveštaja o radu, dostavljeno je više od tri hiljade izvoda iz matične knjige rođenih (470 manje u odnosu na 2020), 863 izvoda iz knjige venčanih (119 manje), 1.698 izvoda iz evidencije umrlih (59 manje), 259 iz matičnih knjiga na internacionalnom obrascu. Izdata su 1.103 uverenja o državljanstvu (242 više).
    Novina u radu Odseka za mesne kancelarije od 2018. godine je prijem zahteva za dečji dodatak i za energetski ugroženog kupca. Kako objašnjavaju, na taj način građanima se izlazi u susret, jer više ne moraju lično da dolaze do Gradske uprave.